• Zoeken

Trainingen

Ondersteuning van de deskundigheidsbevordering van zorgverleners en andere medewerkers in de verslavingszorg is een van de activiteiten van het Netwerk I&HR.

Modules Netwerk I&HR
Op dit moment zijn vijf trainingsmodules beschikbaar. De drie klinische lessen (COPD, Opsporing & behandeling van hepatitis C en Voeding & Vitamines) duren elk 60 minuten en zijn gericht op kennisontwikkeling. De twee praktijkgerichte trainingen (Infectieziekten in de GGZ en Handelen bij een overdosis) duren elk minimaal 90 minuten en zijn gericht op vaardigheidstraining. 

Het materiaal
De klinische lessen en praktijkgerichte workshops bestaan uit een draaiboek voor de trainer en een bijbehorende PowerPoint-presentatie. De modules zijn vrij en kosteloos hieronder te downloaden. We stellen het op prijs als kopieën of scans van ingevulde evaluatieformulieren (zijn onderdeel van de modules) worden gestuurd aan Anouk de Gee (agee@trimbos.nl, Postbus 725 – 3500 AS Utrecht).

Deze Praktijktraining is ontwikkeld als het praktijkgerichte vervolg op de e-learning module Infectieziekten in de GGZ van de GGZ Ecademy. Bij voorkeur wordt deze training in combinatie met de e-learning als een blended leertraject ingezet. 

Het draaiboek van de training bevatverschillende oefeningen die gericht zijn op het aanleren of verbeteren van vaardigheden om gesprekken te voeren over risicogedrag, pre- en posttestcounselingsgesprekken rondom het testen op infectieziekten. In de oefeningen is aandacht voor de inhoud van deze gesprekken, het motiveren van cliënten om zich te laten testen/behandelen, verschillende doorvraagtechnieken en preventie van risicogedrag.
Voor: verpleegkundigen en andere hulpverleners met individueel contact met cliënten die middelen gebruiken.

- Draaiboek voor trainer (pdf)
- PowerPoint-presentatie (ppt)

Klinische les over oorzaken en symptomen van COPD en activiteiten die ondernomen kunnen worden om het verloop van de ziekte in positieve zin te kunnen beïnvloeden.
Voor: verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers met cliëntcontact.
- Draaiboek voor trainer (pdf)
- PowerPoint-presentatie (ppt)
- Handout (pdf)

Klinische les over effecten op de lichamelijke gezondheid door het gebruik van heroïne, cocaïne, alcohol en tabak, en over hoe bepaalde tekorten aan voeding en vitamines aangevuld kunnen worden.
Voor: verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers met cliëntcontact.
- Draaiboek voor trainer (pdf)
- PowerPoint-presentatie (ppt)
- Handout (pdf)

Praktijkgerichte workshop waarin geoefend wordt met het herkennen van de signalen van een overdosis en het verlenen van basishulpverlening en Eerste Hulp-handelingen, inclusief het op de juiste manier doen van een ambulancemelding.
Voor: medewerkers die geconfronteerd kunnen worden met een overdosis.
- Draaiboek voor trainer (pdf)
- PowerPoint-presentatie (ppt)

Verspreiding en inbedding

Hieronder vindt u een aantal tips die door medewerkers uit de verslavingszorg zelf gegeven zijn over de mogelijkheden voor verspreiding en inbedding van deze trainingsmodules. Aanvullende tips kunt u mailen aan Anouk de Gee.

  • Trainingsmodules opnemen in het opleidingsprogramma of het opleidingsjaarplan, eventueel onder een leerlijn ‘Somatiek’ wanneer deze aanwezig is
  • Inpassen in de deskundigheidsbevorderings-structuur
  • Bericht over de beschikbaarheid van deze modules op het intranet plaatsen
  • Aankaarten tijdens intervisies / ‘thema-overleggen'
  • Aankaarten in het tweejaarlijks HBO-minorenoverleg en andere opleidingsbijeenkomsten
  • Bespreken in de cliëntenraad
  • Aanreiken aan het management
De trainingsmodules zijn zo opgesteld dat ze, met enige voorbereiding, door medewerkers in de verslavingszorg zelf gegeven kunnen worden. Denk daarbij aan verslavingsartsen en verpleegkundigen (eventueel in het kader van hun opleiding), praktijkopleiders, teamleiders of anderen die dicht op een team zitten. Door de korte duur kan gemakkelijk aangesloten worden bij bestaande contactmomenten en overlegstructuren, zoals teamvergaderingen en interne studiedagen.
De modules kunnen los van elkaar, maar ook in een serie of als aanvulling op een e-learning worden gegeven. De training Infectieziekten in de GGZ is bijvoorbeeld ontwikkeld als het praktijkgerichte vervolg op de e-learning module Infectieziekten in de GGZ van de GGZ Ecademy. Bij voorkeur wordt deze training in combinatie met de e-learning als een blended leertraject ingezet.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.