• Zoeken

Publicaties

Rapporten, factsheets en materialen

Het Somatisch Onderzoek bij Opiaatverslaving (SOO). Een praktische handreiking voor artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Trimbos-instituut, 2016.

Ervaringen met DAA-behandelingen bij patiënten die verslavingszorg ontvangen (infographic). Trimbos-instituut, 2016.

Alcoholgebruiksruimten in Nederland. Organisatie en inrichting 2015. Trimbos-instituut, 2016.

Registratie van de infectieziektestatus van harddrugsgebruikers in de verslavingszorg. Onderzoek en verbeterpunten. Trimbos-instituut, 2015. 

Hepatitis B-vaccinatie voor drugsgebruikers. Update 2015. Trimbos-instituut, 2015.

Wel of niet getest, en wat was de uitslag? Zelfgerapporteerde vs. Geregistreerde infectieziektestatus van harddrugsgebruikers in de verslavingszorg. Trimbos-instituut, 2014.

Harm Reduction inventarisatie. Inventarisatie van opiaatonderhoudsprogramma’s, gebruiksruimten en Harm Reduction binnen de (F)ACT-teams. Trimbos-instituut, 2013.

Hoe is het met jou? Resultaten van het onderzoek naar de leefsituatie, gezondheid en middelengebruik van harddruggebruikers in Nederland. Trimbos-instituut, 2013.

Risicogedrag en infectieziekten bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Een verkennend onderzoek. Trimbos-instituut, 2010.

Beleidsadvies Midden- en Oost-Europeanen en Middelengebruik (Mainline). Evaluatie van inhoud en bruikbaarheid. Trimbos-instituut, 2010.

Hepatitis B-vaccinatie voor drugsgebruikers. Van landelijke vaccinatieprogramma naar individuele zorg. Trimbos-instituut, 2014.

Trainingsmodules infectieziekten en harm reduction voor de (sociale) verslavingszorg. Trimbos-instituut, 2014.

Preventie van infectieziekten bij druggebruikers. Evaluatie van drie Harm Reduction materialen. Trimbos-instituut, 2011.

Placemat ‘Veilig spuiten’. Trimbos-instituut, 2009.

Poster ‘Veilig spuiten’. Trimbos-instituut, 2009.

Artikelen

A. van der Poel, R. Sepers, A. Sanderman, E.A. de Gee (2016). Penitentiaire inrichtingen, verslavingszorg en verslavingsreclassering. Knelpunten en oplossingen voor samenwerking. Verslaving, nr. 2, [140-144].

P. Havinga, C.van der Velden, A. de Gee and A. van der Poel (2014). Differences in sociodemographic, drug use and health characteristics between never, former and current injecting, problematic hard-drug users in the Netherlands. Harm reduction Journal, jaargang 11, nr. 6. 

A. de Gee, P. Havinga, I. Baas en A. van der Poel (2013). Infectieziektepreventie onder harddrugsgebruikers. Inzichten en vraagstukken. Verslaving, nr. 1, [3-13].
 
A. van der Poel, P. Havinga, C. van der Velden, A. de Gee (2013). Kennisniveau van harddrugsgebruikers over infectieziekten is hoog. Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nr. 9.

P. Havinga en A. van der Poel (2012). Organisatie en inrichting van gebruiksruimten in Nederland (2003-2010). Verslaving, nr. 2.

A. van der Poel en A. de Gee (2011). European Harm Reduction Conference. Verslaving, nr. 4.

A. de Gee (2011). Harm Reduction in Nederland. Verslag van de 22nd International Conference on Harm Reduction van 3 t/m 7 april 2011 te Beiroet, Libanon, georganiseerd door de International Harm Reduction Association. MGV 6.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.