• Zoeken

Over Netwerk I&HR

Doel en doelgroep

Infectieziekten als thema kan niet los gezien worden van harm reduction (beperking van gezondheidsschade met acceptatie van middelengebruik), gezondheid en somatiek. In de verslavingszorg worden deze begrippen vaak aan elkaar gekoppeld, zoals zichtbaar is bij somatische screeningen en voorlichting aan cliënten. Harm reduction is gekoppeld aan de sociale verslavingszorg.

Het Netwerk Infectieziekten en Harm Reduction heeft als doel:
De borging in beleid en werkprocessen van

  • infectieziektepreventie en –zorg (van opsporing tot behandeling; boa/soa, zoals hepatitis B en C, hiv en tuberculose),
  • harm reduction voorzieningen en maatregelen (zoals methadonprogramma’s, gebruiksruimten, heroïnebehandeling, spuitomruil en medische spreekuren), en
  • zorg voor lichamelijke gezondheid/somatiek in de verschillende geledingen van de verslavingszorg (en indien van toepassing van de GGZ, de maatschappelijke opvang, de GGD, DJI en het ziekenhuis), door het toepassen en standaardiseren van kennis in beleid, onderzoek en praktijk.

Vertegenwoordiging en contacten

In het Netwerk I&HR zijn alle regionale instellingen voor verslavingszorg vertegenwoordigd, net als de GGD Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond, Mainline en DJI Gezondheidszorg. Binnen de verschillende activiteiten onderhoudt het Netwerk I&HR contact met onder andere de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN), het Netwerk Verslavingszorg, het Cib van het RIVM, GGD Nederland, Leernetwerk Verslavingszorg, GGZ Ecademy, en verschillende afdelingen van het Trimbos-instituut (waaronder Drug Monitoring en Re-integratie).

Geschiedenis

Het Netwerk I&HR komt voort uit de aidspreventie in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Verschillende regionale preventie-netwerken zijn in de jaren ’90 samengegaan in het huidige Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction.

Organisatie

Het Netwerk I&HR wordt gecoördineerd door het Trimbos-instituut (zie Contact) en gefinancierd door het Ministerie van VWS, directie VGP. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.