• Zoeken

Home

 

Welkom op de website van het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction (Netwerk I&HR). Op deze website kunt u meer lezen over doelen, activiteiten, producten en publicaties van dit netwerk.

In nationaal en internationaal beleid wordt groot belang toegekend aan de preventie en bestrijding van infectieziekten bij drugsgebruikers (harddrugsverslaafden), binnen het bredere kader van harm reduction. Uitgangspunt bij harm reduction beleid is de beperking van gezondheidsschade, waarbij de acceptatie van het gebruik voorop staat. De doelgroep is veelal te vinden in de sociale verslavingszorg (methadon- en heroïneprogramma’s, drugs- en alcoholgebruiksruimten etc.). De algemene volksgezondheid is gebaat met een effectieve bestrijding van infectieziekten en goede zorg voor somatiek onder drugsgebruikers. En het is in het belang van drugsgebruikers dat er (in beleid en uitvoering) systematische aandacht is voor hun lichamelijke gezondheid.

Netwerk I&HR in het kort:

Het Netwerk I&HR initieert activiteiten en ondersteunt initiatieven van de (sociale) verslavingszorg, op het gebied van infectieziekten (van preventie tot behandeling), harm reduction en somatiek. Doel is zorg voor infectieziekten, harm reduction maatregelen en voorzieningen, en zorg voor lichamelijke gezondheid te borgen in beleid en werkprocessen van de verslavingszorg.

In het Netwerk I&HR zijn alle regionale instellingen voor verslavingszorg vertegenwoordigd, net als de GGD Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond, Mainline en DJI Gezondheidszorg. Vier keer per jaar komen vertegenwoordigers bij elkaar om de voortgang op activiteiten te bespreken, vragen te stellen en informatie en signalen uit te wisselen.
Harm Reduction Congres groot succes

Op donderdag 17 april 2018 vond het derde Nederlandse Harm Reduction Congres plaats. Het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction organiseerde dit congres samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen, Mainline en De Regenboog Groep/Correlation. Het was een druk bezochte en inspirerende dag. De presentaties en impressies van de dag (ook van voorgaande edities) zijn terug te vinden op de website harmreductioncongres.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.